แพทย์

ทพญ.เพ็ญพิชชา(หมออิ๊งเด็ก) เอี่ยมระหงษ์

ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก,ทันตกรรมทั่วไป

วันพุธ 16:30-20:00น.

นัดหมาย 0 0

ทพ.สรพล(หมอเบียร์) ติยะพงษ์ประพันธ์

ศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมรากเทียม

จันทร์ที่1,3 ศุกร์ที่3,4 เวลา 16.30-20.00
เสาร์ที่4 เวลา 10.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.มานิตา(หมอตรี) ธรรมญาณ

ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ, ผ่าฟันคุด, ทำฟันเด็ก, ใส่ฟัน,รากเทียม

อังคาร 9.00-20.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ฐปนีย์(หมออิ้ง) ศรีสุนทร

ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรากเทียม

วันจันทร์ที่ 2,4 เวลา 9.00-16.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.บุษบา(หมอจีน) เสริมศรี

ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ, ผ่าฟันคุด

พุธ 12.00-20.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ณัฐณิชา(หมอตาล) ปริยัติดุลภาค

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร จัดฟันใส

อังคารที่ 1,3 16.30-20.00
เสาร์ที่2กับอาทิตย์ที่4 9.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ธนิษฐา(หมอตาล) มานะโรจน์กิจ

ทันตกรรมทั่วไป ,จัดฟัน

วันจันทร์,ศุกร์ที่1กับ3 และอาทิตย์ที่1,3

นัดหมาย 0 0

ทพ. ภัคนันท์(หมอโบ๊ท) วิไล

ศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมทั่วไป

เสาร์ที่ 3 10.30-18.00 น.

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ชญานิศ(หมอข้าวตู) ปัญจคุณาภรณ์

ทันตกรรมทั่วไป

เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1 9.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.โชษิตา(หมอโอปอ) ธีรเกษมสุข

ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเฉพาะทางอุดฟัน วีเนียร์

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ภัทราพร(หมอบีม) อุปมานรเศรษฐ์

ทันตกรรมทั่วไป, ใส่ฟัน

จันทร์ 16.30-20.00
เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ภาชินี(หมอกวาง) ปลั่งพิมาย

ทันกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทางใส่ฟัน,ครอบฟัน,รากเทียม

อาทิตย์สัปดาห์ที่1,2 เสาร์สัปดาห์ที่4 เวลา 10.00-17.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ชนินาถ(หมอเกียว) วิเศษเธียรกุล

ทันตกรรมทั่วไป

จันทร์สัปดาห์ที่ 1,3 เวลา9.00-16.30

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ณัฎฐณิชา(หมอโย) ฐิติสัจจะวงศ์

ทันตกรรมทั่วไป

เสาร์-อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เวลา 9.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ .วรรษมน(หมอแนน) สนใจธรรม

ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2,4 เวลา9.00-18.00
พฤหัสสัปดาห์ที่2,4 เวลา16.30-20.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ธณิกานต์(หมอเฟริน) ธีระบุญกุล

ทันตกรรมทั่วไป ,ใส่ฟัน, รากเทียม, จัดฟัน

วันศุกร์สัปดาห์ที่1,3,5 ของเดือน 9.00-20.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.โสภิต(หมอเชียร์) รัตนสุมาวงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร จัดฟันใส

วันเสาร์สัปดาห์ที่1,3 เวลา10.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพ.ปรัชญา(หมอโดม) วิชัยดิษฐ์

ทันตกรรมทั่วไป จัดฟัน

วันศุกร์สัปดาห์ที่2,4 เวลา 9.00-20.00

นัดหมาย 0 0

ทพ.ชาญศิลป์(หมอโด้) ขันเงิน

ทันตกรรมทั่วไป

พฤหัสบดี 9.00-16.30

นัดหมาย 0 0

ทพญ นุชสุดา(หมอแอร์) เลากุลรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

เสาร์-อาทิตย์ที่ 3ของเดือน 9.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ชลินธร(หมอลิน) วิศวะกุล

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

เสาร์-อาทิตย์ที่ 2 เวลา9.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ศุภิสรา(หมอฝ้าย) คงสาหร่าย

ทันตกรรมทั่วไป

พฤหัสบดี 16.30-20.00
เสาร์-อาทตย์ที่ 2,4 เวลา 9.00-18.00

นัดหมาย 0 0

ทพญ. ภัทรานิษฐ์ อั้นจุ้ย

ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียมดิจิทัล

ศรีราชาสไมล์คลินิก สาขาบ่อวิน
ออกตรวจ อาทิตย์แรก กับเสาร์ที่4 ของเดือน

นัดหมาย 0 0

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมบ่อวินสไมล์

เบอร์โทร

099-962-2565

ที่อยู่

71/40 หมู่4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

เวลาทำการ

9:00 - 20:00 น. (จันทร์-เสาร์)
9:00 - 18:00 น. (อาทิตย์)

คลินิกทันตกรรมศรีราชาสไมล์

ตรงข้ามโลตัสexpress ติดป.ยานยนต์

เบอร์โทร

064-065-2559

ที่อยู่

283/19 ถนน ศรีราชา-หนองยายบู่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 ประเทศไทย

เวลาทำการ

09:00 - 20:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
09:00 - 18:00 น. (เสาร์-อาทิตย์)